تکنولوژی

هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی منتشر شدپهید از عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت های مجازی توسط هیات عالی نظارت و تعیین هیات مدیره جدید تا انتخاب هیات مدیره جدید خبر داد. آرمان صفایی نیز رئیس هیئت مدیره جدید اتحادیه است که بارها انتخابات اتحادیه کسب و کار مجازی به تعویق افتاده و اعضای اکوسیستم از شرایط نامساعد آن گفته و به دنبال برگزاری هر چه سریعتر انتخابات بودند. دو هفته پیش هیات عالی نظارت با انشعاب اتحادیه موافقت کرد و باعث تاخیر مجدد در انتخابات آن اتحادیه شد. انتخاباتی که از سال 1400 به تعویق افتاده بود حالا اتفاق دیگری در اتحادیه افتاد که شورای عالی نظارت و اتاق اصناف در آن نقش داشتند. اتفاقی که پس از تقسیم اتحادیه می توان انتظار داشت هیئت عالی نظارت در مصوبه 127 اعلام کرد که اعضای متهم و دفاع از خود آزاد می شوند که به امضای 9 نفر از اعضای حاضر در جلسه رسید. در صورتجلسه آن جلسه آمده بود که پس از انشعاب اتحادیه، تعدادی از اعضای واجد شرایط اتحادیه برای اداره اتحادیه تا برگزاری انتخابات منصوب می شوند که مرداد ماه سال جاری پس از استعفای حمید محمدی، فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه شد. اتحادیه، مدتی بعد مرحوم میلاد منشی پور و حمیدرضا مدارمر نیز از هیات مدیره جدا شدند. از آن زمان اختلافات داخلی در اتحادیه بیشتر نمایان شد و نامه ای نوشته شد که در آن اعضای اتحادیه خواستار برگزاری انتخابات در اسرع وقت بودند. اما تقسیم اتحادیه به دو بخش «توزیع» و «خدمت» فرصتی برای انتخابات باقی نگذاشت، بنابراین انتخابات از این پس در دو بخش برگزار می‌شود. بنیانگذار پلتفرم گزارش تبلیغاتی Tribune “، که به مدت سه سال وجود دارد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *