تکنولوژی

معلم ابرقهرمانی؛ دستی که به نقاشی های مدرسه جان دادبرخی از معلمان ابرقهرمان هستند. آنها فراتر از دانش آموزان خود می روند و زندگی را با الهام بخشیدن، گوش دادن و روشنگری کودکان تغییر می دهند. معلمی از ملبورن استرالیا با الهام از نقاشی های دانش آموزانش، اسباب بازی های لهستانی را برای نشان دادن فداکاری خود ساخت. به آنها نشان دهید او این عروسک ها را در پایان ترم به شاگردانش داد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *