اخبار روز

معلمان بازنشسته به بشارت دولت برای افزایش حقوق معلمان بازنشسته گوش فرا دهندمعاون رئیس کل سازمان برنامه و بودجه گفت: در همه دستگاه ها به زودی پرداخت پاداش پایان خدمت آغاز می شود و مشکلات از مهمانی ها و پرداخت ها شروع می شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.