تکنولوژی

محققان: زندگی شبانه می تواند شما را خودخواه و ضد اجتماعی کندیک مطالعه جدید در ایالات متحده نشان می دهد که خواب کمتر در شب، حتی فقط یک ساعت، می تواند تمایل ذاتی فرد برای کمک به دیگران را کاهش دهد و تمایلات خودخواهانه و ضد اجتماعی را افزایش دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که زندگی شبانه می تواند بر روابط اجتماعی افراد تأثیر منفی بگذارد. این مطالعه که توسط محققان آمریکایی انجام شده است، نشان می دهد که حتی کاهش یک ساعت زمان استراحت شبانه می تواند تمایل فرد به کمک به دیگران، حتی بستگان و دوستان نزدیک را از بین ببرد. تیم تحقیقاتی این مطالعه خاطرنشان می کند که به نظر می رسد کاهش خواب شبانه و بیدار ماندن بیش از حد باعث کاهش فعالیت در بخشی از مغز می شود که با رفتار اجتماعی مرتبط است. در نتیجه، کمبود خواب بر روابط اجتماعی و تمایل فرد برای کمک به دیگران تأثیر می گذارد.پروفسور متیو واکر، یکی از نویسندگان این مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، می گوید: «ما دریافتیم که کمبود خواب به عنوان یک انگیزه عمل می کند. برای رفتار اجتماعی و می تواند باعث کاهش تمایل ذاتی انسان به کمک به دیگران شود. به یک معنا، هر چه یک فرد کمتر بخوابد، روابط اجتماعی بدتر و خودخواه تر می شود.” کم خوابی در شب و تأثیر آن بر روابط اجتماعی. نتایج این مطالعه در مجله PLoS Biology منتشر شد و می گوید: کمبود خواب مزمن می تواند تاثیر منفی بر ارتباطات و روابط اجتماعی داشته باشد و حتی به آنها آسیب برساند.این وضعیت می تواند غرایز دوستانه را تهدید کند و در نهایت حالت های خودخواهانه را در فرد ایجاد کند.در یکی از آزمایش ها، تیم تحقیقاتی پرسشنامه ای را برای 160 شرکت کننده ارائه کرد. برای ارزیابی خواب شبانه و تمایلات خیرخواهانه آنها.در آزمایش دیگری که شامل 24 شرکت‌کننده بود، محققان پاسخ‌های همان فرد را پس از یک شب آرام و پس از 24 ساعت محرومیت از خواب مقایسه کردند. تیم تحقیقاتی سپس مغز شرکت کنندگان را اسکن کردند و متوجه شدند که این کمبود خواب شبانه منجر به کاهش فعالیت در شبکه شناختی مغز و روابط اجتماعی می شود. به گفته محققان، شرکت‌کنندگانی که شب‌زیست بودند، تمایل کمتری به کمک به دوستان و خانواده خود داشتند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.