تکنولوژی

فوبیای دلقک؛ ریشه ترس مردم از دلقک ها چیست؟بیش از نیمی از افراد مورد بررسی (53.5٪) گفتند که تا حدودی از دلقک ها می ترسند، در حالی که 5٪ از آنها ترس شدید داشتند. نکته جالب این است که درصد ترس شدید از دلقک ها بیشتر از سایر فوبیاها مانند فوبیای حیوانات (8/3%)، فوبیا از زخم، تزریق یا خون (3%)، فوبیا از ارتفاع (2.8%)، ترس از پدیده های آب و هوا و آب هراسی است. 3/2 درصد، ترس از فضاهای بسته (2/2 درصد) و ترس از پرواز (3/1 درصد) بیشتر است، همچنین بر اساس آمار، زنان بیش از مردان به فوبیای دلقک مبتلا هستند. دلیل این تفاوت مشخص نیست، اما منعکس کننده نتایج تحقیقات مربوط به سایر فوبیاها مانند ترس از مار و عنکبوت است. همچنین طبق یافته ها، کلروفوبیا با افزایش سن کاهش می یابد. این یافته با یافته‌های مربوط به ترس‌های دیگر مطابقت دارد. یک پرسشنامه پیگیری به 53.5 درصد از افرادی که گفتند تا حدودی از دلقک ها می ترسند داده شد. این مجموعه سؤالات جدید به هشت توضیح احتمالی برای منشأ این ترس اشاره می‌کند که عبارتند از: احساس وهم‌آور و ناراحت‌کننده به دلیل آرایش دلقک‌ها که آنها را شبیه موجوداتی غیرانسان می‌کند. واکنش مشابهی را می توان در مورد عروسک ها یا مانکن ها مشاهده کرد. ویژگی های اغراق آمیز صورت دلقک ها حس مستقیم تهدید را منتقل می کند آرایش دلقک سیگنال های احساسی را می پوشاند و حس ابهام ایجاد می کند رنگ های آرایش دلقک یادآور مرگ، بیماری یا خون هستند، ایجاد احساس انزجار و دوری رفتار غیرقابل پیش بینی دلقک ها باعث ناراحتی افراد می شود ترس از دلقک ها از اعضای خانواده آموخته می شود تصویر منفی از دلقک ها در فرهنگ عامه تجربه ترسناک از مواجهه با یک دلقک.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *