تکنولوژی

فرانسه پروازهای کوتاه را در صورت وجود مسیر ریلی پرسرعت ممنوع می کند


فرانسه پروازهای داخلی کوتاه مدت را در زمانی که خط ریلی کمتر از 2.5 ساعت فاصله دارد ممنوع می کند. این تصمیم بخشی از برنامه این کشور برای مقابله با تغییرات آب و هوایی خواهد بود و هدف آن کاهش انتشار آلودگی کربن است. کمیسیون اروپا اخیرا درخواست فرانسه برای ممنوعیت پروازهای کوتاه مدت از فرودگاه اورلی پاریس به نانت، بوردو و لیون را تایید کرد. این کمیسیون در تصمیم خود عنوان می کند که این ممنوعیت تنها در مسیرهایی اعمال می شود که روزانه مسیرهای ارتباطی مستقیم به شهرهای مختلف دارند. کلمنت بون، وزیر حمل و نقل فرانسه در بیانیه ای درباره این رویداد گفت: “این اولین قدم بزرگ است و من افتخار می کنم که فرانسه در این زمینه پیشگام است.” فعالان محیط زیست و سیاستمداران حزب سبز نیز از این خبر استقبال کردند، اما تاکید کردند که این تنها گامی کوچک در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی کربن در اروپا است. برخی از قانونگذاران اروپایی امیدوارند که این قانون در مسیرهای بیشتری که دارای ریل پرسرعت هستند اعمال شود. به عنوان مثال، اگرچه مسیر فعلی بین پاریس و میلان بیش از هفت ساعت طول می کشد، افتتاح یک تونل جدید 58 کیلومتری می تواند این زمان را به نصف کاهش دهد. پروازهای کوتاه باعث آلودگی غیر ضروری می شود. هنگامی که این پیشنهاد برای اولین بار توسط فرانسه مطرح شد، با مخالفت اتحادیه فرودگاه های فرانسه و شعبه اروپایی شورای بین المللی فرودگاه ها مواجه شد. بنابراین کمیسیون اروپا موظف به انجام مطالعات گسترده برای پذیرش یا رد این پیشنهاد بود. بر اساس قوانین خدمات هوایی اروپا، کشورهای عضو می توانند در صورت مشاهده مشکلات زیست محیطی جدی، به ویژه در صورت وجود سایر روش های حمل و نقل، حق حمل و نقل هوایی را محدود یا ممنوع کنند. اکنون برای اولین بار کمیسیون اروپا چنین مجوزی را به یکی از کشورهای عضو این اتحادیه داده است. این ممنوعیت به مدت سه سال اعتبار خواهد داشت، اما پس از سه سال باید توسط کمیسیون اروپا بررسی شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *