اخبار روز

طناب قاتل پاره شد! / قتل برای یک تکه آهن!


به گزارش رکنا، بهمن ماه سال 94 رسیدگی به درگیری مرگبار دو جمع کننده زباله در میدان محمدیه در دستور کار بازپرس ویژه قتل پایتخت قرار گرفت. در دستگیری عامل این جنایت، تحقیقات اولیه تیم جنایی نشان داد که 2 جوان بر سر آهن با هم درگیر شده اند که قاتل 32 ساله با 7 ضربه چوب جنگی، جوان را کشته است. این پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امور جنایی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع و علاوه بر آن با توجه به درخواست اولیای دم برای قاتل حکم قصاص صادر شد. بدین ترتیب پس از طی مراحل قضایی، پرونده برای ادامه سیر مراحل قانونی در اختیار شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی قرار گرفت. محاکمه این پرونده و تلاش برای صلح و سازش تا 12 مرداد ماه جاری ادامه داشت، اولیای دم با اشاره به شعبه دوم اجرای احکام با حضور محسن افکی؛ بازپرس اداره هفتم و معاونت کیفری دادسرا از بخشش قاتل خبر دادند. پس از مرگ پدر و مادر قاتل، محاکمه این پرونده در واحد اجرای احکام دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی ادامه دارد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.