تکنولوژی

دیوان عدالت اداری مجدداً در این مورد رای داددیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت از اینماد به قانونی بودن نماد اعتماد الکترونیکی و دستورالعمل ارائه آن رای داد. استفاده اجباری از نماد اعتماد الکترونیکی برای درگاه‌های پرداخت از اواسط سال گذشته محل مناقشه طرفداران و مخالفان آن بوده است. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دو شکایت از این محصول در دیوان عدالت اداری ثبت شد که اولین مورد در اسفند ماه 1300 رد شد و برای بار دوم دیوان عدالت اداری با صدور رای قطعی رای هیات کارشناسی خود مبنی بر رد یکی از شکایت های مدیران اتاق بازرگانی ایران از اینماد در خصوص قانونی بودن مجوز اینماد، اساسنامه مرکز تتا، دستورالعمل های ارائه اینماد و نظارت بر فعالیت های کسب و کارهای اینترنتی تحت الکترونیک را صادر کرد. قانون تجارت : دادگاه اداری در رای خود مغایرت پروانه اینماد با مفاد قانون تشکل های صنفی را تشخیص داد و وی از مغایرت آن اطلاعی نداشت. این مجموعه به ماده 80 قانون تجارت الکترونیک اشاره دارد که می گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحاد واحدهای ذی ربط برای حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیک مرکزی در این وزارتخانه ایجاد می کند…» ماده 87 تجارت کشور. قانون اتحادیه با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیک متفاوت است و دستورالعمل ارائه نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت مشاغل اینترنتی را مغایر با مفاد این قانون اعلام کرد. دستور اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی همچنین نرخ این بند که بر اساس ماده واحده قانون تعیین نرخ خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصویب شده نیز می باشد. با توجه به قطعی بودن این رأی و معتبر بودن آرای دیوان عدالت اداری ح. و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اداری کشور. به نظر می رسد این تصمیم فصلی از قانونی بودن تصمیمات و مصوبات در حوزه معاند باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.