اخبار روز

خبر مهم برای بیمه شدگان


پایگاه تحلیلی اخبار پیشنهاد ویژه: بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان در کارخانه ها، ادارات، سازمان ها و سایر محیط های کاری ایجاد شده است. تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط ​​و پایین است. تامین اجتماعی در رفع برخی نیازهای اساسی مردم نقش بسزایی دارد. در حال حاضر طبق قانون، بیمه نامه و تامین اجتماعی برای کلیه کارگران اجباری است. می توان گفت سازمان تامین اجتماعی و بیمه مهمترین رکن صنعت بیمه در کشور است. بررسی گزارش کمیته اجتماعی در خصوص اصلاح ماده (5) قانون تامین اجتماعی کارگران ساختمانی جهت اخذ نظر هیات نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با اصلاحات این قانون موافقت کردند. طرح. در این اصلاحیه به منظور رسیدگی به ایراد شورای نگهبان، تبصره‌ای به بند (الف) ماده (۵) به شرح زیر با عنوان «تفسیر ۲» اضافه و عنوان «نظر (۲)» اصلاح شد. تبصره (3)» به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 1- متن زیر جایگزین ماده (5) قانون تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن در تاریخ 16/9/9/16 اصلاح می‌شود. 1393: ماده 5: الف- سازمان تامین اجتماعی مکلف به دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه است که بر اساس کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در ایجاد یا ایجاد می شود. توسعه، ساخت و یا افزایش زیربنای ساختمان، بازسازی، تعمیر اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه از سهم کارفرما، مربوط به محل منطقه (متراژ)) ساخت، برای بیمه این کارگران. . ساخت و ساز یا نوسازی ساختمان در داخل و خارج از محدوده شهرها، روستاها، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرهای صنعتی، دهکده های تجاری، مجتمع های کشاورزی و روستاها و مجتمع ها و نواحی به عنوان مثال برای هر میدان گردشگری مورد نیاز است. متر زیربنا در هر طبقه و همچنین برای توسعه ساختمان نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته برای ساخت و ساز شهری با مجوز از شهرداری ها، سازمان های مسئول مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های مسئول برای مناطق و شهرها، شهرها و مجتمع های صنعتی، صنعتی و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (4%) و برای ساخت و سازها در محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (حوزه های عملیاتی بخشداری ها) با مجوز دهیاری ها و بخشداری ها و در مجتمع ها و سکونتگاه های روستایی با. مجوز شهرک های کشاورزی شرکت، یک درصد (1%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال پرداخت به عنوان «حق بیمه کارفرما برای کارگران ساختمانی شاغل». تبصره 1- احداث مساجد، حسینیه ها و بناهای مذهبی از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است. تبصره 2: افراد دارای معلولیت مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اجتماعی کشور که شخصاً برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از ساخت یا نوسازی ساختمان موضوع این قانون اقدام کنند از شمول معافیت برخوردار می باشند. پرداخت حق بیمه سهم به کارفرما تا سقف 55 متر مربع و در ساخت و سازهای شهری بیش از 55 متر مربع تا 100 متر مربع به ازای هر متر مربع زیربنا یا ساختمان ساخته شده نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته معادل دو درصد (2) و بالای 100 متر مربع مانند سایر مناطق شهری این قانون (معادل چهار درصد (4) حداقل دستمزد ماهانه همان سال موظف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما از کارگران ساختمانی است. مفاد قوه مجریه این تبصره در مورد نحوه شناسایی افراد مشمول این یادداشت بر اساس درآمد و دارایی آنها از وزارت تعاون، کار و بهزیستی با همکاری کمیته حمایت از امام خمینی (ره) تهیه و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 3- ساخت و سازهای روستایی به منظور سکونت موقت. یا گردشگری بر اساس ضریب منطقه شهری ب محاسبه می شود. صدور پروانه ساختمانی یا پروانه ساخت توسط مراجع ذی نفع اعم از شهرداری ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های دهکده های تجاری و صنعتی. ، دهیاری ها و دهیاری ها، مشمول ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده یا اعلام توزیع آن از سوی سازمان تامین اجتماعی خواهند بود. سازمان بیمه اجتماعی موظف است با توجه به پرداخت حق بیمه یا دستور پرداخت آن، گواهی پرداخت را به مرجع ذیربط ارائه کند. موضوع پایان نامه اینکه حق بیمه یکجا پرداخت می شود یا تقسیم به سازمان بیمه ای بستگی دارد که تسویه حساب را انجام می دهد. ج – سازمان تامین اجتماعی موظف است برای درآمدها و هزینه های موضوع این قانون حساب جداگانه نگهداری و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را شامل میزان درآمد محقق شده، سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری ارائه کند. و هزینه ها و خسارات پرداختی از مشمولین به تفکیک جهت ارائه به کمیته های اجتماعی و عمرانی شورای اسلامی می باشد. ت- در صورت درخواست پروانه از سوی متقاضی، سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود پرداخت کند. د- در صورت صدور رای حفظ الحاقیه ساختمانهای دارای تخلف در کمیسیونهای موضوع ماده. (99) و هنر. (100) قانون شهرداری ها، مؤدی مکلف است حق بیمه تمدید را پرداخت و بر اساس ضوابط مندرج در ابتدای این ماده تسویه حساب کند. ج- دارندگان رضایت نامه پایه، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در اصناف، کارگاه های صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از استفاده از خدمات بیمه ای موضوع این قانون ممنوع می باشند. در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم شاغل بودن بیمه شده در کار ساختمانی مشخص شده متقاضی موظف است بیست درصد (20%) سهم کارفرما را برای مدت مربوطه ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت سوابق بیمه ای ثبت می گردد. متخلف متناسب با دوره بیکاری حذف خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی موظف است از طرق مختلف و حتی در صورت امکان به صورت مستقیم بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت کند. ج- در خصوص آن قسمت از عملیات ساختمانی که در اجرای بند (2) ماده (2) این قانون انجام می شود، پرداخت سهم سازمان تامین اجتماعی برای صدور پروانه ساختمانی در. محاسبه حق بیمه پیمانکار رسیدگی و تسویه حساب مربوط طبق ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 با اصلاحات و الحاقیه های بعدی صادر می شود. ح- سازمان تامین اجتماعی موظف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی بیمه نموده و مراتب و نتیجه در خصوص انتصاب کارگران متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه به آدرس آخرین با ارائه درخواست کتبی جهت اعلام ک- آیین نامه اجرایی “نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور” ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون تهیه می شود. ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و به تصویب هیأت وزیران می رسد که صادر می شود و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کار ساختمان می تواند به صورت دوره ای باشد. بررسی شده و فقط کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را دارند. بر اساس این گزارش، محمدبکر کلیباف رئیس مجلس پس از بررسی طرح مذکور در جلسه علنی تاکید کرد که سازمان تامین اجتماعی موظف است تمامی کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و نباید بهانه ای برای این بحث وجود داشته باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *