اخبار روز

خبر خوب دولت برای کارگران


پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: معاون تنظیم مقررات و ارتباطات کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث افزایش حق مسکن کارگران طبق مصوبه قبلی شورای عالی کار هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است. این افزایش به احتمال زیاد توسط مهر عملیاتی می شود. در حالی که نمایندگان کارگران همچنان منتظر ابلاغ مصوبه اصلاحیه حق مسکن از سوی دولت هستند، نیمی از سال گذشته و هنوز حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند. محمدبکر کلیباف رئیس مجلس طی نامه ای رسمی خطاب به دولت در تاریخ 29 تیر 1401 خواهان اصلاح دو مصوبه شد. اولاً افزایش مستمری بازنشستگان و ثانیاً تصویب کمک هزینه مسکن کارگران شاغل. در آن نامه مهلت یک هفته دولت ذکر شده بود، اما اکنون با گذشت چندین ماه از آن نامه، هنوز مصوبه اعطای مسکن بررسی نشده است. در رابطه با مزایای مسکن کارگران مشمول قانون کار، حق مسکن 650 هزار تومانی که همان مصوبه شورای عالی کار است، باید اعاده شود. راستی فرد، معاون تنظیم مقررات روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه می گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگران طبق مصوبه قبلی شورای عالی کار هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است. این افزایش به احتمال زیاد توسط مهر عملیاتی می شود. وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران، در ماه های باقیمانده سال 1401 مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می شود. حقی فرد گفت: از سوی دیگر چون اجرای این مصوبه بر اساس ابتدای سال 1401 است، مابه التفاوت این افزایش نیز به ماه های گذشته تعلق می گیرد. به این معنا که هر کارگر مشمول قانون کار برای شش ماهه نخست امسال مبلغ 600 هزار تومان به عنوان غرامت افزایش حق مسکن توسط کارفرما بدهکار است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.