اخبار روز

خبر خوب برای کسانی که در تامین اجتماعی هستند


پایگاه تحلیلی اخبار پیشنهاد ویژه: بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی به منظور ایجاد رفاه و حمایت از حقوق کلیه کارکنان در کارخانه ها، ادارات، سازمان ها و سایر محیط های کاری ایجاد شده است. تامین اجتماعی بیشتر برای دهک های متوسط ​​و پایین است. تامین اجتماعی در رفع برخی نیازهای اساسی مردم نقش بسزایی دارد. در حال حاضر طبق قانون، بیمه نامه و تامین اجتماعی برای کلیه کارگران اجباری است. می توان گفت سازمان تامین اجتماعی و بیمه مهمترین رکن صنعت بیمه در کشور است. بازنشستگی با 10 سال خدمت می تواند برای بسیاری از افراد جالب باشد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه مبالغی را به مستمری بگیران تحت پوشش خود پرداخت می کنند که به آن مستمری می گویند. طرح انتقال خدمت مستمری یا مستمری بین صندوق های بازنشستگی به تصویب مجلس رسید. طرحی که بر اساس آن مستمری بگیران می توانند با پرداخت حق بیمه بیش از پنج سال و کمتر از 10 سال سابقه بیمه، کسری را برای ماه ها یا سال ها تا 10 سال به نرخ روز پرداخت کنند. بازنشستگی با 10 سال خدمت می تواند برای بسیاری از افراد جالب باشد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه مبالغی را به مستمری بگیران تحت پوشش خود پرداخت می کنند که به آن مستمری می گویند. شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه یا کمتر چیست؟ وی در پاسخ به این سوال که شرایط بازنشستگی 10 سال و کمتر چیست؟ باید بین بازنشستگی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی در صندوق بازنشستگی سایر موسسات تفاوت قائل شد زیرا امکان بازنشستگی با ۱۰ سال یا کمتر برای بیمه شدگان در قالب قانون تصویب شده و اکنون در حال اجراست. اما این امکان در رابطه با سایر صندوق های بازنشستگی هنوز در مرحله طراحی است و مورد تایید هیات نگهبان قرار نگرفته است، بنابراین قابل اجرا نیست. شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه و کمتر برای بیمه گذاران و سایر بیمه ها به شرح زیر است: شرایط بازنشستگی با 10 سال سابقه خدمت و کمتر در سازمان PEO و بهره مندی از ZODN برای افراد ده سال و کمتر دارای بیمه پرداختی می باشد: متقاضی باید حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و یا اگر کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده باشند مابه التفاوت را به نرخ روز بپردازند. مردان متقاضی مستمری با 10 سال یا کمتر به سن 60 سال تمام و زنان به سن 55 سال رسیده اند یا فرد به هر دلیلی تنها به تشخیص کمیسیون های ماده 19 رسیده است. 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 4 در سن کمتر از موارد تعیین شده از کارافتاده هستند ولی حق مستمری ندارند. متقاضی باید بتواند هزینه خرید سابقه بیمه تامین اجتماعی را با توجه به مابه التفاوت سابقه تا ده سال که طبق قانون فوق شامل «حق بیمه اعم از حق کارمند و هم حق بیمه می شود» بپردازد. کارفرما. .. به نرخ سال جاری». شرایط بازنشستگی با 10 سال یا کمتر بر اساس طرح قانون انتقال سوابق حق بیمه یا کسر مستمری بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای افراد که هنوز تصویب نشده و در محدوده طرح است: متقاضی باید بیش از 5 سال و کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. متقاضی باید بتواند مابه التفاوت تا 10 سال سابقه بیمه را به نرخ روز پرداخت کند. سن متقاضی بازنشستگی 10 سال یا کمتر، 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان است. شایان ذکر است در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، افراد دارای چندین نوع سابقه بیمه برای مدت کوتاه که بیش از 5 سال و کمتر از 10 سال سابقه داشته باشند نیز مشمول این طرح خواهند شد. و سایر صندوق ها باید سوابق سایر صندوق ها را داشته باشند. آنها را بپذیرید و جمع آوری کنید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *