اخبار روز

حادثه وحشتناک حمله گرگ ها به پایتختپایگاه خبری تحلیلی بورس: نتیجه خروج سگ ها در دامنه کوه ها و فضاهای بیرونی شهر این است که حیوانات غیر اهلی مانند گرگ جلو آمده و پا به قلمرو سگ ها می گذارند. به عبارت دیگر، گرگ ها یا گرگاس ها (سگ گرگ) به سکونتگاه های انسانی نزدیک شده اند که می تواند بسیار خطرناک باشد; در ماه های اخیر برخی از ساکنان سوهنک از مشاهده گرگ در محله خود و خارج از مرزهای آسیاب خبر داده اند. 75 درصد از سگ های جهان بی خانمان هستند. سگ ها متعلق به طبیعت هستند و در شرایط عادی خلوت خود را در طبیعت مشخص می کنند اما زندگی شهری خلوت سگ ها را تغییر داده است.در کلانشهر تهران بسیاری از سگ های ولگرد به دنبال خلوت خود در شهر هستند و این مشکل، نوع نگرش به سگ‌ها در شهرداری تهران با سگ‌های ولگرد مواجه شده است.به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، وضعیت سگ‌های ولگرد در تهران به نقطه حساسی رسیده است: «در واقع تنها دستورالعمل‌ها جوابگو نیست. علاوه بر این مشکل دوستداران حیوانات و حامیان سگ کار را پیچیده تر کرد.» محمدمهدی عزیزی معتقد است برای اینکه عقیم سازی سگ ها در تهران به نتیجه قابل قبولی برسد باید این برنامه در سراسر کشور اجرا شود. برنامه های عقیم سازی باید در سراسر کشور اجرا شود تا اثربخش باشد، اما در شهرهای اطراف به دلیل نبود پناهگاه در تهران، سگ های ولگرد زنده صید و رهاسازی می شوند. روش های مقابله با سگ های ولگرد در جهان سگ های تا 15 درصد در شهر تهران استاندارد است اما سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران تخریب را جزو روش های برخورد با سگ های ولگرد قرار نداده است در عین حال گاز گرفتن سگ ها به ویژه کودکان نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است.سگ های ولگرد میتواند خطرناک باشد. برای مردم، اما نگرش نسبت به آنها نیز بسیار مهم است. در حال حاضر روش احیا، عقیم سازی و توقیف سگ های ولگرد توسط شهرداری تهران انجام می شود که معاون امور منطقه ای سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در مورد حمله سگ ها به انسان ها می گوید: گفته می شود اگر سگ ها توسط انسان تحریک نشوند. اغلب حمله نخواهد کرد، اما واقعیت این است که «در مناطق شهری نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان از ترس در هنگام برخورد با سگ ولگرد عکس بین‌المللی نشان ندهند.» شادی مالکی می‌افزاید: «در عین حال امکان ندارد. آموزش همه شهروندان تهرانی با این جمعیت زیاد.» اما همانطور که بررسی ها و تحقیقات آماری سازمان مدیریت پسماند تهران و مرکز تحقیقات با کمک کارشناسان محیط زیست نشان می دهد، رفتار ناخودآگاه برخی از شهروندان و حامیان حیوانات با ولگرد سگ ها از یک سو و سوء استفاده برخی افراد از موقعیت برای ایجاد درآمد (مانند درآمد حاصل از تامین غذای سگ، گرفتن توله از سگ ها و فروش آنها و …) باعث شده است که جمعیت سگ ها در حومه تهران افزایش یابد و فضای شخصی خود را رها کرده و در سطح معابر شهری حضور بیشتری داشته باشند. در این میان بر اثر خروج سگ ها در دامنه کوه ها و فضاهای پیرامونی یک شهر، حیوانات غیر اهلی مانند گرگ جلو آمده و وارد خلوت سگ ها می شوند. به عبارت دیگر، گرگ ها یا گرگاس ها (سگ گرگ) به سکونتگاه های انسانی نزدیک شده اند که می تواند بسیار خطرناک باشد; در ماه های اخیر برخی از اهالی سوهنک با روزنامه همشهری تماس گرفته و از مشاهده گرگ در محله خود و خارج از محدوده آسیاب خبر داده اند. از سوی دیگر به همه اینها باید تغییرات مخرب محیط زیست و بر هم خوردن شرایط زندگی حیوانات و نیز شیوع برخی بیماری ها را اضافه کرد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.