تکنولوژی

تصویر روز ناسا: کهکشان گرداب، یک مارپیچ خیره کنندهدر تصویر روز ناسا، کهکشان گردباد را می بینیم که در کاتالوگ مسیه با نام کهکشان M51 نیز شناخته می شود. نام دیگر این کهکشان «NGC 5194» است. یافتن این کهکشان در آسمان نیمکره شمالی چندان دشوار نیست. فقط صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید و مسیر آن را دنبال کنید تا به آخرین ستاره درخشان برسید. اکنون فقط تلسکوپ خود را کمی به سمت جنوب و غرب بچرخانید. بازوهای مارپیچی و خطوط غبار این کهکشان در پس زمینه کهکشان همراهش به وضوح قابل مشاهده است. کهکشان کوچکتر در سمت چپ کهکشان گردباد به نام NGC 5195 شناخته می شود. این جفت کهکشان حدود 31 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. فاصله زیاد این کهکشان‌ها باعث می‌شود وقتی مستقیماً با تلسکوپ به آن نگاه می‌کنیم، یک جسم کم نور و نامشخص را ببینیم. اما تصویر امروز ناسا از کهکشان گرداب جزئیات زیبایی را نشان می دهد. رنگ های خیره کننده او را نیز می بینیم. این تصویر که حاوی نزدیک به 90 ساعت داده باند باریک است، همچنین ابر درخشان عظیمی از گاز هیدروژن یونیزه مایل به قرمز را نشان می‌دهد که در سیستم M51 یافت می‌شود. نور بسیار زیاد است و در صورت فلکی سگ شکاری یافت می شود.این کهکشان مانند کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی است.در این مقاله کهکشان راه شیری را به تفصیل بررسی کرده ایم و اشکال مختلف کهکشان را توضیح داده ایم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.