تکنولوژی

تصویر روز ناسا: بارش شهابی بر فراز سازه های باستانیشاید جالب باشد که بدانید سیاره زمین چند بار در مسیر خود به دور خورشید وارد توده ای از شهاب سنگ ها می شود. این توده ها برای ما زمینی ها یک بارش شهابی نجومی به راه انداختند که نمونه آن را می توان در تصویر ترکیبی امروز ناسا مشاهده کرد. البته کهکشان آندرومدا نیز در گوشه سمت راست بالای تصویر می درخشد که چندین برابر به زیبایی تصویر می افزاید. این تصویر ترکیبی از چند عکس در دو شب بارش شهابی دلتا آکوارییدز است که در یکی از روستاهای شهر العلیه تونس به ثبت رسیده است. معمولاً شهاب‌هایی که در بارش‌های شهابی می‌بینیم، ذرات گرد و غباری هستند که از سیارک‌ها یا دنباله‌دارهایی که تقریباً هم اندازه هستند، باقی مانده‌اند. در تصویر امروز ناسا چه می بینیم؟ این توده های غبار با هم به سفر خود به دور خورشید ادامه می دهند. زمین نیز این توده ها را به مدار خود می زند که به بادهای شهابی معروف هستند. این شهاب ها در اثر برخورد در جو زمین می سوزند و ردی درخشان از خود به جای می گذارند که برای چند ثانیه در آسمان دیده می شود. به این منطقه می گویند مرکز بارش شهابی، از دید ناظر زمین همه شهاب ها از این نقطه به زمین برخورد می کنند.زمین در حال حاضر از میان توده غبار دنباله دار سوئیفت تاتل می گذرد که به آن معروف است. بارش شهابی و تا هفته اول سپتامبر هر سال. در این شب‌ها، حتی از داخل شهرها با آلودگی نوری خیره‌کننده، می‌توانید به سمت آسمان حرکت کنید تا یک شهاب سنگی درخشان را تماشا کنید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.