اخبار روز

تصمیم نهایی دولت در مورد دریافت کنندگان کمک هزینه


پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در صورت عدم بازنگری قیمت ها بر اساس شهریور 1400، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تعدیل می شود و اکنون مجبوریم لایحه اصلاح یارانه ها را در مجلس ارائه کنید». رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مقرر شده است در صورت عدم بازنگری قیمت ها بر اساس شهریور 1400، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تعدیل شود و اکنون باید لایحه اصلاح یارانه ها را ارائه کنیم. مجلس مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصلاحیه لایحه بودجه 1401 تا کجا پیش رفته است، اظهار داشت: در حال حاضر فقط چند مورد ارسال شده است. دولت پرونده جدیدی ارسال نکرده است. وی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده در این لایحه مربوط به یارانه بود و مقرر شد در صورت عدم تجدید نظر در قیمت ها بر اساس شهریور 1400، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تعدیل شود اکنون باید لایحه اصلاح یارانه ها را به مجلس بیاوریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در حال بررسی افزایش حقوق کارکنان هستیم تا در صورت تامین منبع تا شهریورماه تصمیم گیری شود و برای تصویب به مجلس برود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.