اخبار روز

تصمیم نهایی دولت برای متقاضیان وام روستایی


پایگاه خبری مثلث تحلیلی: با توجه به اینکه ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به بانک ها ابلاغ شده است، بررسی دستورالعمل پرداخت این وام نشان می دهد روستاها بر اساس هفت اولویت و نقاط عطف پرداخت این تسهیلات مشمول دریافت می شوند. سه مرحله بانک مرکزی شرایط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به 9 بانک (مسکن، صادرات، ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه کرگانی، کشاورزی، پست بانک) را اعلام کرد که این تسهیلات بر اساس اولویت های ماده 4 به تمامی روستاها ارائه می شود. همین بخشنامه برای ساخت واحدهای مسکونی در متقاضیان ارائه شده است. سقف انفرادی تسهیلات مذکور 200 میلیون تومان با ضمانت نامه های مصوب بانک مرکزی و قابل پرداخت به کلیه متقاضیان واجد شرایط در تمامی روستاها جهت ساخت واحد مسکونی و همچنین نرخ سود مصوب این تسهیلات برای مدت مشارکت عمومی و فروش بازپرداخت 5 درصد است و بانک موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه و سپس تقسیم کند. ضمناً سهم سود متقاضی همواره 5 درصد خواهد بود و مابه التفاوت آن توسط وزارت راه و شهرسازی (صندوق مسکن ملی) تأمین می شود. همچنین مجموع دوره ساخت (دوره مشارکت مدنی) و دوره بازپرداخت اقساطی (دوره فروش اقساطی) برای کلیه ذینفعان پروژه اعم از سازنده انفرادی و جمعی 240 ماه است که مدت ساخت آن 24 ماه و مابقی به عنوان یک ماه در نظر گرفته می شود. دوره فروش بازپرداخت ضمناً مدت ساخت تا دو شش ماه تا 36 ماه با همان نرخ سود مصوب برای سایت (5 درصد سهم متقاضی) قابل تمدید است. (در هر صورت مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش بازدهی نباید بیش از 240 ماه باشد). بر اساس دستورالعمل پرداخت وام مسکن روستایی، کلیه مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، ارسال پرونده، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ در هر مرحله از تخصیص سقف وام بر عهده بنیاد مسکن و در صورت اعلام بنیاد مسکن می باشد. با اتمام کار، دوره مشارکت مدنی خاتمه می یابد، افتتاح و همزمان با آزادسازی آخرین مرحله تسهیلات، بانک متصدی موظف است 240 ماه باقی مانده را به عنوان دوره فروش اقساطی حساب کند و با اقساط ادامه دهد. از تسهیلات بازپرداخت اقساط در سایت نیز بنا به درخواست و تمایل متقاضی در بازه های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه یا ماهانه به عنوان مدت قانونی شروع به کار و اخذ فاز اول سایت قابل انجام است. با توجه به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر 6 ماه پس از عقد قرارداد با بانک می باشد. بدیهی است در صورت عدم رعایت مهلت مقرر در بند فوق، بنیاد مسکن می تواند ضمن فسخ قرارداد، با ارسال فرم فسخ وام به بانک و در صورت فسخ وام، متقاضی جدید را جایگزین متقاضی کند. در مرحله، متقاضی موظف است نسبت به تسویه حساب در بانک جاری بر اساس نرخ اقدام کند. به تصویب هیأت پول و اعتبار می رسد و تسهیلات مذکور به اعتبار عمومی این شهرک اضافه می شود و شهرداری تا سال آینده حق استفاده از مسکن روستا را ندارد. در این زمینه تنها یک فقره یارانه به هر خانوار قابل پرداخت است و امکان پرداخت مجدد تسهیلات وجود ندارد. بر اساس این گزارش، روستاها مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به ترتیب اولویت به شرح زیر می‌شوند: 1) متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن روستایی کمتری استفاده کرده‌اند. زمینه های آسیب پذیر 2) داوطلبان ساکن در روستاهای واقع در مناطق حادثه خیز کشور. 3) متقاضیان ساکن در مناطق آسیب دیده که دارای واحدهای مسکونی فرسوده یا نامرغوب و ناپایدار بوده و قصد تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی خود را دارند. 4) متقاضیانی که در زمینه اجرای پروژه هادی و بهسازی راه های روستایی بوده و تمامی یا اکثر منازل تخریب شده و یا در حال تخریب هستند و قصد نوسازی واحد خود را دارند. 5) سازندگان مسکن و متقاضیان احداث 3 واحد یا بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه جزو مشمولان طرح خواهند بود. 6) متقاضیان مجردی که دارای سن قانونی هستند و مشکلی در نظام وظیفه ندارند. 7) متقاضیانی که مایل به احداث مشترک بیش از یک واحد مجزا در یک قطعه با اخذ پروانه مشترک هستند، در صورت دارا بودن شرایط بانک حاکم می توانند به تعداد واحدهای احداثی از این تسهیلات بهره مند شوند. از سوی دیگر، تعداد مراحل پرداخت اصلی این تسهیلات سه مرحله ای است، اما با توجه به شرایط استان ها و برای کمک به پشتوانه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، پرداخت حداکثر تا 6 مرحله انجام می شود. ممکن بودن. ضمناً تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله طبق بندهای ذیل با پیشنهاد معاونت بازسازی استانی و تایید مدیر کل استان قابل اجرا خواهد بود. در مورد داوطلبان مجموعه ساز مبالغ پرداختی برای هر مرحله بر اساس پیشرفت فیزیکی و پس از پیمایش پرداخت خواهد شد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.