اخبار روز

تصمیم جدید دولت برنامه ترافیکی شهر تهران تغییر کرد


بر اساس اعلام شهرداری تهران، زمان طرح ترافیک اول مهرماه از ساعت 6:30 الی 18:30 معرفی می شود پایگاه خبری تحلیلی آنلاین مثلث: بر اساس اعلام شهرداری تهران، زمان طرح ترافیک تهران اول مهر از ساعت 6:30 صبح تا 18:30 اجرا خواهد شد. بر اساس تصمیم هفتاد و پنجمین جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک تهران، زمان برنامه ریزی ترافیک از ابتدای مهرماه تغییر کرد. این در حالی است که پیش از این طرح ترافیک تهران از ساعت 6:30 شروع و تا ساعت 17 ادامه دارد، با اعلام شهرداری تهران، زمان اجرای طرح ترافیک با توجه به بازگشایی مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه ها خواهد بود. از ساعت 6:30 ابتدای مهر آغاز و تا 18 ادامه خواهد داشت.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.