تکنولوژی

تجارت به اینترنت کلاس نه گفتاین اطلاعیه و اخبار مرتبط در فضای مجازی واکنش هایی را در پی داشت که عموما منفی بود. با انتشار این خبر باز هم گمانه زنی ها مبنی بر ساخت اینترنت با کلاس بالا در کشور به وجود آمد. اگرچه کاربران رفع محدودیت برای اعضای اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران را مترادف با کلید گرفتن طرح کلاس اینترنت می دانند، اما واقعیت این است که ایده تشدید کلاس ها مدت هاست که به اشکال مختلف مطرح و اجرا می شود. زمان ایده تشدید طبقاتی از دیرباز به اشکال مختلف مطرح و اعمال شده است. در بیش از 100 روز پس از قطع شدن اینترنت، اخبار مختلف به طرح هایی اشاره کرده اند که به طور مستقیم و غیرمستقیم به قشربندی اینترنت می پردازند. از این نماینده مجلس که علناً «فیلتر را حذف می کنیم اما برای افراد خاص» گرفته تا طرح هایی مانند «منشور حمایت از مشاغل آزاد» که بخشی از آن وزارت ارتباطات موظف است «زیرساخت های پرسرعت و پایدار برای دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی مناسب برای اعتبارسنجی افراد.” برای ایمن سازی پایگاه”، هر کدام یک پیاده سازی گام به گام اینترنت کلاس را نشان می دهند. اگرچه برخی این مشکلات را بی ارتباط با معضل اینترنت طبقاتی می دانند و آن را به برداشت نادرست رسانه ها از برخی برنامه های دولت تعبیر می کنند، اما امروزه با نگاهی به کلیات این طرح ها و برنامه ها می توان به این نتیجه رسید که ایجاد سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای اقشار مختلف مردم با جدیت در حال پیگیری است.پیش از این در گزارش هایی به ابعاد مختلف معضل اینترنت طبقاتی و تحلیل حقوقدانان، کارشناسان رسانه، جامعه شناسان و … پرداختیم. در این مورد گرفتیم و منتشر کردیم. این بار با ایده ارائه اینترنت با محدودیت کمتر برای کسب و کارهای حوزه فناوری، به تمام واکنش های قبلی نسبت به این موضوع می توان واکنش ها و نظرات فعالان این حوزه را اضافه کرد.علاوه بر مصرف کنندگان، صاحبان مشاغل نیز برخی از کسانی که مشمول این طرح هستند و می توانند از این رفع محدودیت ها بهره مند شوند نیز از این طرح انتقاد می کنند.رئیس این اتحادیه در گفتگو با پایشت معتقد است این طرح اولین گام برای رفع فیلتر اینترنت اعضا است. اتحادیه که برای سایر اصناف نیز انجام خواهد شد و افزود: برای سایر اصناف کار را پیش خواهیم برد. در حال حاضر به عنوان اولین صنفی که بیشترین فعالیت را در فضای مجازی دارد نسبت به رفع فیلتر اینترنت صنف رایانه اقدام کرده ایم. با توجه به اینکه من هم عضو اتاق تهران هستم، هدف بعدی ما بقیه سندیکاها هستند.» فرجی تهرانی: کار را برای بقیه سندیکاها پیش می بریم. در حال حاضر به عنوان اولین صنفی که بیشترین فعالیت را در در فضای مجازی نسبت به رفع فیلتر اینترنت صنف رایانه ای اقدام کردیم که علیرغم موج انتقادات و مخالفت ها با این طرح، برخی از صاحبان مشاغل و مدیران شرکت های فناور دانش بنیان این اتحادیه در راستای اجرای اینترنت کلاسی اقدام کردند. طرح و با اشاره به اینکه نمی خواهند به معضل سطوح مختلف دسترسی به اینترنت در جامعه دامن بزنند، اعلام کردند که از این امتیاز ویژه استفاده نخواهند کرد. به عنوان “طبقه بندی اینترنت ایرانی، «شفافیت» و «فیلترنت». مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات اعلام می کنم از اینترنت طبقاتی استفاده نخواهیم کرد و با این سیستم کثیف ناقض حقوق شهروندی مخالفیم، باید به دنبال اتحادیه فناوران و منفعت جمعی مردم باشیم نه ایجاد رانت!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *