اخبار روز

تایید سخت سپرده گذاران بانک ایران زمینبه گزارش نالب بازار، راه اندازی اتاق شیشه ای بانکی مدرن و نظارت کامل بر امنیت حواله ها، بانک های دیگر کشور را بر آن داشته تا پس از بانک ایران زمین و بدون شک، اقدامات ارزنده ای را در حوزه بانکداری دیجیتال انجام دهند. دلایل افزایش و کاهش سپرده های مشتریان این به این مشکل در بانک های کشور مربوط می شود. تجربه بانک ایران زمین در این زمینه و تغییرات ایجاد شده در خدمات آنلاین این بانک نشان از افزایش مشتریان دارد بررسی ها نشان می دهد که در پایان سال 1398 سپرده های مشتریان این بانک بیش از 34485 میلیارد ریال بوده است. 45505 میلیارد ریال در پایان سال گذشته با رشد 32 درصدی و در سه ماهه سوم امسال به 50215 میلیارد ریال افزایش یافت تا رشد 46 درصدی را نشان دهد.لازم به ذکر است در پایان سال گذشته 6 ماهه بانک ایران زمین با بازدهی مثبت 11.74 در بازار سرمایه نظر بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرد با وجود شرایط بد اقتصادی، ارائه خدمات بانکی به مردم به ویژه در حوزه بانکداری دیجیتال انتظارات جدیدی را ایجاد کرده است. شبکه بانکی دسترسی آسانی به خدمات بانکی دارد و در این زمینه بانک ایران زمین گل سرسبد در ارتقای بانکداری دیجیتال در کشور است و همین موضوع در چند سال گذشته استقبال قابل توجهی را برای این بانک ایجاد کرده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.