اسباب بازی

بازی و ارتباط آن با یادگیریبازی بالاترین مرحله رشد کودک و به عبارتی بالاترین رشد فرد در این دوره از زندگی اوست، زیرا بازی بازتابی از فعالیت های درونی و جلوه ای از خود فعالی یا خودفعالی فرد است. . بازی خالص ترین و صادقانه ترین فعالیت انسان در این مرحله و همچنین نمونه ای از زندگی و به طور کلی ماهیت پنهان و درونی انسان است. به همین دلیل بازی برای کودک شادی، آزادی، رضایت، استراحت درونی و بیرونی، آرامش و صفا با دنیای بیرون را به همراه دارد. با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت این موضوع پی برد که بازی ابزاری قدرتمند برای مشاوران، معلمان و والدین است که می توانند از آن در تربیت کودکان استفاده کنند و آن را به گونه ای سازماندهی کنند که در رشد و توسعه موثر واقع شود. در این میان یکی از فرآیندهای اصلی یادگیری ریاضیات بخشی از علوم ذهنی محسوب می شود و به تعداد زیادی نشانه های مختلف مربوط می شود، نشانه هایی که توسط افراد برای کشف، درک، ثبت ترکیبات مختلف، الگوهای مختلف ایجاد می شود. از روابط موجود در دنیای خود استفاده کنید. دنیایی که به نظر بسیار دور از دنیایی است که کودک در آن زندگی می کند و رشد می کند. بنابراین روش یادگیری در دوره پیش دبستانی قطعاً روش بازی است، یعنی باید مبتنی بر بازی و فعالیت باشد و موقعیت های بازی تجربیاتی را به صورت عینی در اختیار کودک قرار دهد تا به یک شرکت کننده فعال تبدیل شود نه اینکه یک گیرنده منفعل، در فرآیند کلی یادگیری، زیرا روش بازی عمدتاً کودک محور است و نیازها، توانایی ها و علایق فردی او را تقویت می کند. بازی طبیعت دوم کودک است و راهی طبیعی برای بیان افکار و احساسات و همچنین وسیله ای برای کاوش و یادگیری در مورد دنیای اطراف کودکان محسوب می شود. تأثیر اسباب‌بازی‌ها در یادگیری بازی باعث افزایش رشد فرآیندهای یادگیری مانند مشاهده، یادگیری تجربی، حل مسئله و خلاقیت در کودکان می‌شود. همانطور که بدن کودک از بدو تولد و رشد و نمو به انواع مواد غذایی سالم و ویتامین ها نیاز دارد، روح و روان او نیز به غذا نیاز دارد، بازی و اسباب بازی برای کودکان نوعی غذای روحی و روانی است و یکی از نیازهای مهم کودکان، اسباب بازی ها ابزار بازی کودکان و بخشی جدایی ناپذیر از زندگی آنهاست. از سوی دیگر، بازی خواسته طبیعی کودک است و اساسی ترین پایه رشد کودک محسوب می شود. بنابراین بازی وسیله ای برای ارائه پیام های آموزشی و تربیتی در دوره پیش دبستانی است. بخشی از برنامه های روزانه کودکان پیش دبستانی باید به گونه ای باشد که کودکان در بازی های رایگان شرکت کنند و ساعات باقی مانده را صرف فعالیت های سازماندهی شده و هدایت شونده کنند. در این میان مشکلی که به نظر می رسد بزرگترین مشکل در آموزش رسمی مفاهیم ریاضی باشد این است که مباحث ریاضی بحث های خشک و منطقی است و به همین دلیل بچه ها تمایل زیادی به یادگیری این مفاهیم نشان نمی دهند. بنابراین باید روشی باشد که کودک با علاقه و اشتیاق یاد بگیرد. اهمیت اسباب بازی برای رشد هوش و خلاقیت کودکان غیر قابل انکار است و اسباب بازی ها در این میان نقش بسزایی دارند. آموزش و پرورش با هدف ارتقای رشد طبیعی کودکان انجام می شود، بنابراین برنامه درسی مرحله اول کودکی باید با رویکردی مبتنی بر طبیعت و علایق کودکان، کودک محور باشد. از طرفی هر کودکی فردیت خاص خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت. با این حال، برنامه ها باید به صورت سیستماتیک و سازمان یافته تدوین شوند تا از پیشرفت تدریجی کودک اطمینان حاصل شود. پیشنهاد برای آموزش مفاهیم ریاضی جنسیتی برای پسران و دختران پیش دبستانی با استفاده از اسباب بازی های آموزشی و در نهایت مقایسه تفاوت یادگیری بین دو جنس بازی های پیشنهادی برای یادگیری مفاهیم ریاضی ابزار آموزشی ساخت شرکت علمی سرگرمی جهت یادگیری زبان جهت تعیین تاثیر اسباب بازی های آموزشی بر یادگیری زبان. بر اساس نتایج تحقیق، با توجه به نقش اسباب‌بازی‌ها در یادگیری مفاهیم ریاضی، پیشنهاد می‌شود از ابزار آموزشی ساخت شرکت علمی سرگرمی برای آموزش کودکان استثنایی برای تعیین تأثیر اسباب‌بازی‌های آموزشی بر سرعت یادگیری این کودکان استفاده شود. بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به نقش معلمان در استفاده از ابزار آموزشی، بررسی میزان آشنایی مربیان پیش دبستانی با نحوه استفاده از اسباب‌بازی‌های آموزشی و تأثیر آن بر تدریس و یادگیری کودکان پیشنهاد می‌شود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.