اخبار روز

ایران، محور معادلات جدید جهانیحضور اردوغان و پوتین در تهران پیام روشنی برای غرب بود. این واقعیت که ایران به موازات فشار غرب مرکز توسعه جهانی جدید است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.