تکنولوژی

اقساط مالیات معوق برای خودروهای سواری امکان پذیر استدولت تصمیم گرفت برای کاهش فشار اقتصادی دهک های کم درآمد، ماهانه یا سالانه میلیاردها دلار در قالب قانون مالیات خودرو از ثروتمندان جمع آوری کند. این قانون چالش برانگیز مدتی است که در مرحله اجرا قرار دارد و اخیرا نحوه تقسیم مبلغ مالیات اعلام شده است. بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مالیات خودروهای لوکس، خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول یک تا چهار درصد مالیات هستند. داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای خطاب به سازمان امور مالیاتی گفت: در خصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی برخی ادارات مالیاتی در خصوص امکان پرداخت مالیات برای دارندگان خودروهای سواری و وانت دو طبقه. کابین به ارزش کل بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال و همچنین صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلایی به ارزش بیش از یکصد میلیارد (1.000.000.000) ریال موضوع بندهای تبصره (6) قانون اساسی. در قانون بودجه سال 1400 آمده است: «بر اساس ماده (47) قانون محاسبات عمومی و احکام اجرایی این ماده و همچنین ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، تقسیم موارد فوق الذکر امکان پذیر است. بدهی . لذا در این رابطه تقسیم بدهی افراد مذکور به مدت شش ماه به رؤسای کل امور مالیاتی تفویض می گردد. به مدیران کل محترم امور مالیاتی کشور اجازه تفویض اختیارات مذکور به معاونت و رؤسای امور مالیاتی مربوطه خواهد بود. الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه و ثبت نام کرده اند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.