اخبار روز

افشاگر 3 مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد


پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: معاون اول رئیس جمهور سه مصوبه برای اصلاح مفاد اجرایی قانون بودجه 1401 کل کشور، توزیع وجوه جبران سیل در سیستان و بلوچستان و همچنین یزد ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه دوم شهریور 1401 با اصلاح آن به منظور تأمین نظر شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلامی مجلس در خصوص ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1401 موافقت کرد. کل ایالت ابلاغ تصمیم مربوط به تخصیص اعتبار برای جبران خسارات سیل سیستان و بلوچستان بر اساس گزارش در ششمین جلسه هیات وزیران جهت ارائه نظر هیات بازنگری و اجرای مصوبات دولت با قوانین در خصوص مغایرت قانونی مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان سیستان و بلوچستان، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه فوق موافقت کرد. معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد، بر اساس این اصلاحیه اعتبار مذکور از سوی منابع بند (م) ماده (28) قانون برای الحاق مواد خاصی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2). ابلاغ تصویب اعطای وام جبران خسارات سیل در یزد و همچنین هیات وزیران در جلسه ششم شهریور 1401 به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب برنامه و بودجه سازمان کشوری با تخصیص مبلغ 250 میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری یزد با احیای تاسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب دیده سیل، مدیریت اضطراری و جبران خسارت موافقت کرد. این استان همچنین دولت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد اجازه داد تا هر سه ماه یکبار گزارش امتیاز اعتباری مذکور را همراه با نظارت فنی بر روند بازسازی به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.