اخبار روز

اشاره متفاوت رئیسی به شعار «زن، زندگی، آزادی» در سخنرانی 22 بخمن


سید ابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی خود در میدان آزادی تهران و در سالگرد پیروزی انقلاب با اشاره به شعار “زن زندگی آزاده” اما به گونه ای دیگر گفت: آغوش ملت باز است. پذیرایی از کسانی که فریب عفو پدرانه رهبری را خورده اند و ما امتداد آن هستیم.» دید را در حکومت می یابیم فریب خوردگان فهمیده اند که دشمن به دنبال نیرنگ و شیطنت و عصیان است مشکل دشمن انسان نیست. حقوق، نه «زن»، نه «زندگی» و نه «آزادی»، بلکه به دنبال گرفتن جان مردم ایران است.پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در میدان آزادی تهران و در سالگرد پیروزی انقلاب نیز شعار «زنان زندگی آزادی» را به گونه‌ای دیگر ذکر کرد: «آغوش ملت برای پذیرش فریب‌خوردگان با عفو پدرانه رهبری است و شاهد گسترش این هستیم. نگاه در حکومت فریب خوردگان دریافته اند که دشمن به دنبال فریب، شیطنت و عصیان است. دشمن نه حقوق بشر است، نه «زن»، نه «زندگی» و نه «آزادی»، بلکه به دنبال گرفتن جان مردم ایران است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *