اخبار روز

از دست دادن دوره هاگفته می شود قبل از محرم، خاتمی، روحانی، ناطق نوری و سیدحسن خمینی در منزل اسحاق جهانگیری جلسه داشتند، اما هدف از این دیدارها چه بود؟

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.