تکنولوژی

ابزارهای تکنولوژیکی به هنرمندان تبدیل شده اندآژانس نت بینا با کمک تکنولوژی و با استفاده از مفهوم رقص محلی در آثار پرویز کلانتری آثار هنری مختلفی خلق کرده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.