تکنولوژی

آخرین اخبار قطعه دوم بزرگراه تهران – شمال و اصفهان – شیرازوزارت راه و شهرسازی از افزایش طول راه های کشور اعم از بزرگراه، بزرگراه، راه اصلی و روستایی به ۲۷ هزار کیلومتر در دولت تدبر وامید خبر داد. یکی از مهمترین برنامه های دولت سیزدهم افزایش طول بزرگراه های کشور به ویژه افزایش محورهای ترانزیتی است که منجر به توسعه زیرساخت های حمل و نقل و افزایش درآمد ترانزیتی می شود. طی 42 سال گذشته طول بزرگراه های کشور از 35 کیلومتر به 19282 کیلومتر افزایش یافته و 551 برابر شده است. در همین راستا فاز دوم بزرگراه تهران – شمال در سال جاری تکمیل می شود و بزرگراه اصفهان – شیراز نیز در مرحله نهایی است و با توجه به وجود قانون احداث بزرگراه های تعاونی (قانون ساخت و ساز) از پروژه های عمرانی در بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور)، دولت در نظر دارد با استفاده از منابع سرمایه گذاران بخش های غیردولتی بخش بزرگی از مسیرهای بزرگراهی را احداث کند. . شامل: – اتوبان اصفهان شیراز به طول 210 کیلومتر، بزرگراه منجیل رودبار به طول 10 کیلومتر، قطعه 2 اتوبان تهران – شمال به طول 22 کیلومتر، بزرگراه مراغه هشترود به طول 29 کیلومتر، بزرگراه تبریز صوفیه به طول 24 کیلومتر. اگر از پایان امسال ساخته شوند 293 کیلومتر می شود که در حال حاضر 2726 کیلومتر بزرگراه زیر بار ترافیک است از 3 هزار کیلومتر آزادراهی الف ساخت این 293 کیلومتر بزرگراه در مجموع 5900 کیلومتر نیاز دارد. میلیارد تومان اعتبار یعنی میانگین افزایش هزینه ساخت هر کیلومتر بزرگراه به بیش از 20 میلیارد تومان.نکش کش آخرین وضعیت بزرگراه های در حال ساخت را تشریح کرد که پیش بینی می شود توسط سازمان راهداری به بهره برداری برسد. وی درباره ساخت و تکمیل قطعه 2 بزرگراه تهران – شمال گفت: ساخت قطعه 2 این بزرگراه 77 تا 78 درصد فیزیکی است و در صورت تامین اعتبارات لازم این بزرگراه انجام می شود. امسال به بهره برداری می رسد و برگشت از جاده قدیم چالوس خواهد بود. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این قطعه از بزرگراه تهران – شمال 3500 میلیارد تومان برآورد شده است و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور درباره بزرگراه شیراز – اصفهان خاطرنشان کرد: این بزرگراه به طول 210 کیلومتر در حال ساخت است. از ایزدشت به سمت شیراز تا کنون علاوه بر تکمیل زیرسازی، لایه زیرین آسفالت نیز انجام شده است. در مجموع پیشرفت فیزیکی این پروژه 94 درصد برآورد شده است. از این مسیر 54 کیلومتر روسازی و 30 کیلومتر لایه دوم آسفالت انجام شده است. 120 کیلومتر تا آسفالت لایه دوم جاده باقی مانده است. همچنین برای تکمیل بزرگراه بدون تابلو و نیوجرسی برای بهره برداری اولیه 2 هزار میلیارد تومان و برای بهره برداری نهایی با تمام تابلوها و نیوجرسی 3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.